szkolenia dla pracowników zawodów pomocowych

Szkolenia dla pracowników zawodów pomocowych

DOBROSTAN I BEZPIECZEŃSTWO EMOCJONALNE

PODSTAWY TEORII POLIWAGALNEJ, W ZAPOBIEGANIU WYPALENIU ZAWODOWEMU 

Program szkolenia jest przygotowany z myślą o pracownikach niosących w ramach instytucji, lub organizacji pomoc osobom, które jej potrzebują.  

W obszarze pracy środowiskowej, socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej, jak też poradnictwa i doradztwa. 

Praca w tych zawodach, wymaga zarówno kompetencji, jak i empatii. Często jest wykonywana w warunkach ograniczonego budżetu i pod dużą presją emocjonalną, więc niesie za sobą zagrożenie przeciążeniem.
Dbałość o dobrostan pracowników, zwiększa ochronę przed wypaleniem zawodowym i dysfunkcjami psychofizycznymi, będącymi konsekwencjami pracy.

  Z myślą o pracownikach zawodów pomocowych,

  czyli pracujących w pomocy społecznej, asystentach rodziny, kuratorach, pedagogach, psychologach i wolontariuszach – zapraszam do zamawiania dla nich tego szkolenia.

  Ma ono część teoretyczną, obejmującą najnowszą wiedzę o budowie i funkcji autonomicznego układu nerwowego, oraz praktyczną, uczącą jak go regulować. Po to, żeby zadbać o dobrostan psychofizyczny, emocjonalny spokój i równowagę, w trudnych realiach pracy w zawodach pomocowych.

  Nauka jest interaktywna, na omawianie zgłoszonych zagadnień sprawiających trudności w pracy, oraz odpowiedzi na pytania uczestników jest zarezerwowany czas. Ich potrzeby są na tym szkoleniu najważniejsze

  Program obejmuje 14 godzin szkolenia, które odbywa się online, w dwóch modułach co tydzień.

  Taki format szkolenia dobrze się sprawdza, pozwala uczyć się w spokojnym tempie i na bieżąco wprowadzać nową wiedzę w codzienność pracy. W każdym module zaplanowane są dwie krótkie przerwy, z szacunkiem dla higieny układu nerwowego. 

   

   

   

  szkolenie dla pracowników zawodów pomocowych

                      Co będzie na szkoleniu ?

   Spotykamy się online, w terminie ustalonym tak, żeby był dla pracowników wygodny.

  Program obejmuje podstawy teoretyczne teorii poliwagalnej, oraz praktyczne ćwiczenia poznawania i regulacji własnego układu autonomicznego.

  Po szkoleniu uczestnicy mają podstawową wiedzę o strukturze i działaniu autonomicznego układu nerwowego. O tym, jakie są podstawowe mechanizmy regulacyjne, jak je wykorzystać w życiu i w pracy, żeby przeciwdziałać wysokim kosztom emocjonalnym i wypaleniu zawodowemu.

  Każda osoba, która ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat uczestnictwa.

  Terminy spotkań dla pracowników zawodów pomocowych i dokładne tematy, są ustalane z przedstawicielami instytucji zamawiających szkolenie dla swoich pracowników.   

  Cena szkolenia ustalana jest na podstawie ilości osób uczestniczących w szkoleniu. 

   

   Jeśli chcecie Państwo zadbać o swoich pracowników, oferując im to szkolenie – zapraszam do kontaktu mailowego, lub telefonicznego