Dzień dobry,
nazywam się Katarzyna Pardela,
jestem psychologiem klinicznym, psychotraumatologiem, certyfikowanym Praktykiem Dialogu Motywującego, terapeutką Deep Brain Reorienting  i praktykiem psychoterapii integrującej.

Prowadzę terapię traumy dla osób, które doświadczają cPTSD (traumy relacyjnej, inaczej złożonej ) psychoterapię online i  szkolenia ANS-ITA     

Katarzyna Pardela, psycholog - jak pracuję

W pracy działam w dwóch obszarach.

Pierwszy to psychoterapia integrująca odczucia z ciała, myśli, wspomnienia, z uczuciami i emocjami. Moimi klientami są osoby, które przeżyły trudne, często traumatyczne doświadczenia. Ich jakość życia cierpi z powodu konsekwencji tego, co spotkało ich układ nerwowy i do czego on się dostosował.

Doświadczają stanów lękowych, ataków paniki, depresji, zaburzeń snu i odżywiania, uzależnień od substancji lub zachowań, chorób psychosomatycznych, trudności i problemów w relacjach.

Wielu próbowało wcześniej samodzielnie poradzić sobie  z objawami złożonego (cPTSD), przewlekłego (PTSD) stresu pourazowego po trudnych, bolesnych wydarzeniach.

Dużą grupą moich klientów są osoby, które doświadczyły w czasie dzieciństwa sytuacji, których nie powinny były doświadczyć, takich jak przemoc fizyczna i/lub emocjonalna, zaniedbanie, brak stabilności, krytykowanie, umniejszanie, wyśmiewanie, wzbudzanie poczucia winy i wiele innych rzeczy, które wpływają na rozwój emocjonalny i psychofizyczny. Te osoby w wielu przypadkach cierpią z powodu traumy złożonej (cPTSD). Bywa tak, że mają diagnozę zaburzeń osobowości, i nie wiedzą, że trudności, jakich doświadczają w codziennym życiu, są konsekwencją tego, jak dorastał ich układ nerwowy i czego się wtedy nauczył.

Psychoterapia oparta o zrozumienie działania własnego układu autonomicznego, z szacunkiem dla tego jak stał dotychczas na straży przeżycia i zapewnienia minimum bezpieczeństwa, pozwala zdjąć z siebie ciężar poczucia winy, nieadekwatności, wstydu i znaleźć dla siebie zrozumienie.

To otwiera drogę do spokoju, równowagi i poczucia, że przeszłość nie musi kształtować teraźniejszości i przyszłości. Że zdrowe, wspierające relacje są możliwe, tak samo jak zmiana wzorców zachowań.

Drugim obszarem mojej pracy jest psychoedukacja.

Uczę pracowników zawodów pomocowych – osoby, które pracują w ochronie zdrowia, edukacji, obszarze pomocy i wsparcia psychologicznego – psychologów, psychoterapeutów, psychotraumatologów, coachów, pedagogów, terapeutów pracy z ciałem, logopedów i neurologopedów.

Katarzyna Pardela, psycholog - moje wykształcenie

Z pierwszego wykształcenia jestem lekarzem.

Lata pracy pokazały mi jak ważne i pomocne w dbaniu o zdrowie jest poczucie bezpieczeństwa i zdrowe relacje oparte na zaufaniu i zrozumieniu.

Żeby zapewniać moim Pacjentom przyjazną przestrzeń do współpracy, zaczęłam się uczyć na szkoleniach podstaw psychologii i  komunikacji.

Po latach szkoleń zdecydowałam się na studiach pogłębić wiedzę z tego obszaru i rozpoczęłam studia z psychologii klinicznej, psychotraumatologii i ukierunkowane szkolenia z teorii i terapii poliwagalnej.

Po ich ukończeniu zdecydowałam, że dalszą pracę zawodową chcę kontynuować w obszarze terapii, pomocy i wsparcia psychologicznego.

Należe do towarzystw branżowych:

Polyvagal Intitute, gdzie uczestniczę w grupie Polyvagal Approach to Trauma and Addiction,

ESTD – European Society of Trauma and Dissociation,

Kingsey Institute Traumatic Stress Reasearch Consortium,

Polskiej Federacji Psychotraumatologii

Psycholog dla osób z różnych krajów

Pochodzę ze Śląska, mieszkam w Hiszpanii. 

Moimi klientami są ludzie mieszkający w wielu krajach. 

Moje własne obserwacje, poparte tym, o czym mówią klienci, pokazują, że pomimo różnic klimatu, obyczajów, umów społecznych – jesteśmy w środku tacy sami. Bez względu na kraj, potrzebujemy mieć zaspokojone podstawowe potrzeby życiowe, bezpieczne relacje z ludźmi i środowiskiem w którym żyjemy.

I choć w każdym z krajów ludzie mają różne sposoby spędzania wolnego czasu, ulubione potrawy, to uniwersalnym jest siadanie przy wspólnym stole i rozmawianie. I w Polsce i w Hiszpanii ludzie lubią być blisko tych, z którymi czują się swobodnie i bezpiecznie. 

 

Programy z obszaru psychologii, w które jestem zaangażowana

Jestem autorką programu

WBFD©

to program wspierający lekarki i lekarzy w dbałości o ich własne zdrowie i dobrostan psychofizyczny. Zawartość programu jest zgodna z tekstem Przyrzeczenia Lekarskiego oraz zaleceń i wytycznych Światowej Organizacji Medycznej (WMA).

Jestem autorką metody

ANS-ITA©,

która obejmuje metody i podejście poliwagalne stosowane w różnych nurtach i obszarach terapii.

Dodatkowo ANS-ITA  skupia się na dwóch filarach.

Pierwszy to skupienie na tworzeniu bezpiecznej, życzliwej relacji terapeutycznej, gdzie są jasno określone zasady terapii, obszary gdzie klient jest ekspertem i gdzie dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i umiejetnościom – ekspertem jest terapeuta.

Drugi filar to wiedza teoretyczna o anatomii i neurofizjologii autonomicznego układu nerwowego i narzędzia terapeutyczne, które działając w obszarze poczucia bezpieczeństwa pomagają wprowadzać do układu nerwowego fizjologiczne metody regulacji.

Katarzyna Pardela - Teoria Poliwagalna

Teoria Poliwagalna, której uczę na szkoleniach i wykorzystuję w pracy terapeutycznej, jest moim odkryciem po latach poszukiwania naukowego wyjaśnienia łączności ciała i psychiki.

Poznanie tej teorii i idąca za nią praktyka, dały mi stabilne przekonanie, że połączyły się elementy  mojej wiedzy i doświadczenia medycznego, oraz psychologicznego. 

Miałam możliwość nauczyć się terapii poliwagalnej od Deb Dany, a teorii od Stephena Porgesa.

Dialogu Motywującego, który jako metoda pracy wspierająca relacje wpisuje się w podejście poliwagalne uczyłam się w Polskim Instytucie Dialogu Motywującego.

Terapii integrującej uczyłam sie od Igora Rotberga.

Metody Deep Brain Reorienting uczyłam sie w DBR Training and Certification.

Psychoterapia online, którą prowadzę, to terapia integrująca odczucia z ciała i psychikę, zgodna z założeniami terapii poliwagalnej.

W czasie szkoleń ANS-ITA korzystam z Teorii Poliwagalnej (nazywaną też teorią nerwu błędnego), Dialogu Motywującego, IFS (praca z częściami), DBR oraz wyników najnowszych badań wiodących ośrodków w dziedzinie psychobiologii, neuronauk ze szczególnym uwzględnieniem neurofizjologii.

dr n.med. Katarzyna Pardela

Zależy mi na tym, żeby każda osoba miała dostęp do najnowszej wiedzy, oraz sprawdzonych metod dbania o własną higienę psychiczną i zdrowie. Dlatego tworzę miejsca, gdzie bezpłatnie można znaleźć takie informacje.

Zgodnie z podstawowym założeniem Teorii Poliwagalnej, które mówi o tym, że rozwijamy swój potencjał wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie, uczę tego jak ją stosować w codziennym życiu, żeby dobrze się czuć i mieć zdrowe, wspierające relacje.

Poznanie własnego układu autonomicznego, jego reakcji daje zrozumienie i życzliwość, zdejmuje poczucie wstydu, nieadekwatności.  Można świadomie tworzyć nowe ścieżki neuronalne po to, żeby mieć w życiu spokój i równowagę.

Zapraszam wszystkich do poliwagalnego świata, gdzie jest zrozumienie i akceptacja człowieka takim, jakim jest. Z jego historią, doświadczeniami życiowymi, które kształtowały autonomiczny układ nerwowy.