szkolenia dla poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szkolenia dla poradni psychologiczno – pedagogicznych

PODEJŚCIE POLIWAGALNE – JAK ZADBAĆ O WŁASNY DOBROSTAN

W PRACY Z DZIEĆMI I ICH OPIEKUNAMI

 szkolenie podstawowe

szkolenie poradnia psychologiczno - pedagogiczna

Szkolenia dla poradni psychologiczno – pedagogicznych  zostało zaprojektowane dla osób pracujących z dziećmi, ich rodzicami lub opiekunami.

Skupione jest na tym, żeby zadbać o dobrostan, higienę psychiczną i podstawowe zasady bezpieczeństwa psychologicznego pracowników poradni. Tak, aby przeciwdziałać przeciążeniu i wypaleniu zawodowemu.

Szkolenie jest ukierunkowane na zapewnienie tego, co potrzebne dla zachowania równowagi emocjonalnej i umiejętności regulacji autonomicznego układu nerwowego.

Nauka jest interaktywna, na omawianie tego, co dla pracowników poradni teraz jest ważne, oraz odpowiedzi na pytania uczestników jest zarezerwowany czas.

Zakres ćwiczeń na każdym szkoleniu dostosowuję do zgłaszanych potrzeb uczestników.

 Szkolenie podstawowe obejmuje dwa moduły w odstępach tygodniowych.

Każdy z nich trwa 7 godzin szkoleniowych i uwzględnia dwie przerwy po po 15 minut. 

Spotkania odbywają się on – line, w terminie i godzinach ustalonych z osobą zamawiającą szkolenie.

Cena szkolenia jest uzależniona od ilości uczestników.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem z podstaw teorii poliwagalnej – zapraszam do kontaktu, będziemy mogli ustalić termin szkolenia i zakres wiedzy, jaki będzie dla pracowników poradni przydatny.

zapraszam do kontaktu mailowego

lub telefonicznego

Twój tytuł idzie tutaj